1Мельник Л. Економіка підприємства/Л. Мельник, О. Корінцева. - 2003