1Махсма М.Б. Еконоіка праці та соціально-трудові відносини/М.Б. Махсма. - 2005