1Лозко Г. Коло сварже: Відряджені традиції/Г. Лозко. - 2004