1Видатні постаті в історії України IX-XIX ст. Короткі біографічні нариси. - 2002