1Вівчарик М.М. Українська нація:шлях до самовизначення/М.М. Вівчарик. - 2001