1Литвин В. Бібліографічний покажчик/В. Литвин. - 2006