1Кисельова О. Гендерний вимір/О. Кисельова // Урядовий кур'єр, 2007. т.19 липня .-С.5