1Екологічний контроль на державному кордоні: стан, прблеми, перспективи // Наш край, 2007. т.№13.-С.4-5,7