1Лубський В.І. Релігієзнавство/В.І. Лубський. - 2002