1Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики/Уклад. і голов.ред. В.Т.Бусел. - 2004