1Козюбра М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення/М. Козюбра // Політика і час, 2007. т.№7.-С.30-33