1Курс європейської інтеграції обрали самі українці // Політика і час, 2007. т.№7.-С.6-7, 19-25