1Веймер Д. Аналіз політики:Концепції і практика/Д. Веймер, Е. Вайнінг. - 2000