1Лахно А.І. Християнська етика (в поняттях і категоріях)/А.І. Лахно, В.М. Варенко. - 2002