1Куликова Г.М. Пакости и кредит/Г.М. Куликова. - 2003