1Кокіна В. Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам/В. Кокіна // Урядовий кур'єр, 2007. т.6 липня .-С.6