1Дубов В. Так гартувалась державність (1917-1920)/В. Дубов // Урядовий кур'єр, 2007. т.14 липня .-С.10