1Куликова Г. Блондинка за левым углом/Г. Куликова. - 2005