1Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит/О.Д. Заруба. - 1996