1Кривошея В. Генеологія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків/В. Кривошея. - 2002