1Конструкційні та функціональні матеріали.У 2-х ч.Ч.2. - 2003