1Конструкційні та функціональні матеріали.У 2-х ч.Ч.1. - 2003