1Конституційне право зарубіжних країн/За заг.ред.В.Ріяки. - 2004