1Кремень В.Г. Україна: проблеми самоорганізаціі. т.2. Десятиріччя суспільної трансформації./В.Г. Кремень. - 2003