1Киях З. "...Я красу люблю... як рідну Україну!"/З. Киях // Дивослово, 2007. т.№7.-С.9-16