1Міненко В. Соціальний захист ветеранів праці/В. Міненко // Праця і зарплата, 2007. т.№26.-С.6