1Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка/Я. Поліщук // Дивослово, 2007. т.№7.-С.45-48