1Кондратович О. Народини,або дарована богом свіча:родильні звичаї Західного Полісся/О. Кондратович. - 2004