1Колісник М.К. Фінансовий ринок/М.К. Колісник, О.О. Маслак, Є.М. Романів. - 2004