1Кравченко А.И. Культурология/А.И. Кравченко. - 2006