1Ліпський П. На шляху до освіти сталого розвитку: необхідність зміни ціннісних орієнтацій/П. Ліпський // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№6.-С.23-30