1Коваль В. Управління охороною праці в промисловості/В. Коваль. - 2005