1Про щорічні додаткові відпустки // Праця і зарплата, 2007. т.№25.-С.15