1Полякова О. Про соціальний захист інвалідів та членів їхніх сімей/О. Полякова // Праця і зарплата, 2007. т.№25.-С.16-17