1Книга пам'яті України по увічненню учасників бойових дій, які померли в повоєнні роки:Донецька обл. т.15/О. Реєнт. - 2006