1Сохацька Є. У боротьбі за самовизначення України (І.Огієнко)/Є. Сохацька // Українська література в загальноосвітній школі, 2007. т.№7.-С.51-55