1Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств/М.Я. Коробов. - 2000