1Кінан Е. Російські історичні міфи/Е. Кінан. - 2001