1Кожанова Е.П. Економічний аналіз/Е.П. Кожанова, І. Отенко. - 2005