1Орешкин Д. 1937-й: муки осознания/Д. Орешкин // Вокруг света, 2007. т.№7.-С.90-101