1На Ивана, на Купала // Лиза, 2007. т.№27.-С.58-59