1Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії. - 2004