1Кивинов А. Акула. Охота на санитара/А. Кивинов, С. Майоров. - 2001