1Квєтна І.Р. Механізм та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках/І.Р. Квєтна, Р. Кветний, А. Шкарпета. - 2005