1Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини/П.Ю. Буряк. - 2004