1Сташків Т. Про щорічні та додаткові відпустки/Т. Сташків // Праця і зарплата, 2007. т.№24.-С.18-19