1Добродій Т. Порядок оподаткування доходів іноземцівв Україні/Т. Добродій // Праця і зарплата, 2007. т.№24.-С.22-23