1Підлужна Н. Про індексацію грошових доходів населення/Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2007. т.№24.-С.15