1Доходи населення і ринок праці // Праця і зарплата, 2007. т.№24.-С.8-9