1Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови:Гнізда слів з вершинами-омографічними коренями/Є.А. Карпіловська. - 2002